Los procesproblemen bij de bron op. Laat je inspireren door onze laatste artikelen.

Hoe creëer je een gevoel van urgentie?

Om te veranderen is een gevoel van urgentie nodig…   Dat is geen nieuws toch? Maar hoe zorg je nu voor dit gevoel van urgentie? Eén van de bekendste onderzoekers op dit gebied, John Kotter, zegt het als volgt:   Vaak wordt geprobeerd een gevoel...

Lees meer

Verbeteren van het verkeerde proces

4 risico’s als je als leidinggevende processen gaat verbeteren   Als leidinggevende zie je waarschijnlijk volop kansen om processen te verbeteren. Als je echter zelfstandig processen aanpast waar jouw medewerkers voor verantwoordelijk zijn, dan loop...

Lees meer

5 onderliggende oorzaken van brandjes blussen

17:30 uur.. En weer heb ik vandaag niet kunnen doen wat ik van plan was. Herkenbaar? Soms lijkt het wel alsof brandjes blussen de kerntaak van je functie is. Hierdoor kom je vaak niet toe aan de zaken die echt belangrijk voor jou en jouw medewerkers zijn....

Lees meer

Procesproblemen vs onkruid

Tijdens het voeren van coachingsessies met mijn klanten, blijkt vaak in het begin dat de term procesprobleem best abstract is. Wat zijn procesproblemen eigenlijk? En wat is het verschil tussen symptoombestrijding en het bij de bron oplossen van deze...

Lees meer

Continu verbeteren – Rol van het management

De tijd dat organisaties jaren achter elkaar op dezelfde manier werkten, ligt al een lange tijd achter ons. Concurrentie en dalende budgetten dwingen ons om steeds efficiënter dezelfde, of nog een betere uitput te leveren. Procesproblemen, die deze uitput in gevaar...

Lees meer

PDCA – Plan Do Check Act

Procesproblemen wil je natuurlijk doeltreffend oplossen. Het liefst zo snel mogelijk waarbij je er ook nog voor zorgt dat het probleem in de toekomst niet weer terugkomt. PDCA wordt hier al decennia voor gebruikt. PDCA staat voor Plan Do Check Act. Een verbeter cyclus...

Lees meer

Cost of Poor Quality (COPQ)

Cost of Poor Quality (COPQ), of wel Kosten van Slechte Kwaliteit, is een manier om alle kosten gerelateerd aan een procesprobleem samen te vatten. De Cost of Poor Quality kan gebruikt worden ter onderbouwing van een verbeter initiatief. Voor elk willekeurig...

Lees meer

Wat is Six Sigma? Een kort overzicht

Six Sigma: op een effectieve manier processen, diensten en producten verbeteren.   In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de elementen van Six Sigma. Het is een methode om de effectiviteit en efficiëntie van processen, producten en diensten op een...

Lees meer

Wat is Lean? Een kort overzicht

Lean: het elimineren van niet waarde toevoegende activiteiten (verspilling) In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de elementen van Lean. Hoewel velen Lean associëren met productie omgevingen, werken de principes hiervan in alle lagen van alle type...

Lees meer