Cost of Poor Quality (COPQ)

Cost of Poor Quality (COPQ)

Cost of Poor Quality (COPQ), of wel Kosten van Slechte Kwaliteit, is een manier om alle kosten gerelateerd aan een procesprobleem samen te vatten. De Cost of Poor Quality kan gebruikt worden ter onderbouwing van een verbeter initiatief. Voor elk willekeurig...