Continu verbeteren van bedrijfsprocessen
 

Type organisatie

Producent van consumentenproducten

 

Aanleiding

Met onze huidige aanpak (gewoon “doen”) hebben we goede resultaten bereikt. Verder verbeteren gaat de laatste tijd steeds moeilijker. We denken dat Lean Six Sigma technieken ons kunnen helpen met het bereiken van nog betere resultaten. Maar we weten niet hoe en waar te beginnen. Kunnen jullie helpen?

Met deze vraag kwam de productieleider van deze organisatie bij ons. Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat men al verschillende pogingen gedaan had om structuren voor procesoptimalisatie in te voeren. Op meerdere afdelingen waren templates voor Root Cause Analyses, Visgraat diagrammen en A3 storyboards te vinden. Echter het bleef vaak bij het opschrijven van een globale probleemstelling en een korte actielijst met correctieve maatregelen.

 

Aanpak

De afdelingsleiding van de organisatie bepalen grotendeels aan welke activiteiten de medewerkers tijd kunnen besteden. Tijdens de rondleiding en de gesprekken bleek dat men vooral procesproblemen prioriteerde waar men op dat moment last van had. Als een correctieve maatregel het probleem (tijdelijk) oploste, dan verschoof de aandacht al snel naar andere problemen.

Daarom hebben we besloten te starten met een workshop PDCA voor de afdelingsleiders en managementteam. Tijdens deze workshop ontdekten we hoe de verschillende stappen binnen Plan Do Check Act kunnen helpen om een procesprobleem bij de bron op te lossen. Maar ook de uitdagingen, die vooral het werken aan de Check en Act fase met zich meebrengen, kwamen aan bod.

We sloten de workshops af met concrete afspraken voor vervolgstappen en coaching “on the job”. In de maanden na de workshop ontmoetten wij elke deelnemer 2x per week om de vragen en voortgang van hun PDCA te bespreken. Tijdens deze 15 minuten durende 1-1 coaching werd nogmaals duidelijk wat de praktische voordelen, maar ook de uitdagingen, van de volledige PDCA cyclus waren.

 

Gebruikte tools en methodieken

PDCA template

Effectieve probleem- en doelstelling formuleren
Procesmapping
Root cause analyse en 5x Why
Meetplannen
SPC

 

Resultaat

Een aantal weken, na afronding van de eerste ronde workshops, werden resultaten zichtbaar. Nog niet op KPI niveau, maar wel op het niveau van de procesproblemen zelf. De Check fase van verschillende PDCA cycli lieten zien dat de desbetreffende procesproblemen veel minder vaak de kop op staken. Deze concrete voorbeelden namen we mee in de nog te organiseren PDCA workshops.

Ook veranderden de gesprekken tijdens de afdelingsoverleggen langzamerhand. We hoorden steeds vaker gevraagd worden of bronoorzaken voor problemen gevonden zijn en hoe oplossingen voor de toekomst geborgd kunnen worden. Op sommige afdelingen was nu ook het resultaat op KPI niveau zichtbaar.

Deze verschuiving in de manier van werken is nog broos. Vooral in tijden van tegenvallende resultaten blijft het lastig om niet te lang terug te vallen in de Brandjes blus modus. Maar de geboekte resultaten en het doorzetten van de PDCA workshops voor de hele organisatie geven veel vertrouwen voor de toekomst.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Jan Sikkema. Hij vertelt u graag meer over onze werkwijze.

Jan Sikkema
Proces Optimist – LSS Black Belt

06 55 717 488
Contactformulier