<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/_T-8cLDYZyg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Lean: het elimineren van niet waarde toevoegende activiteiten (verspilling)

In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de elementen van Lean.

Hoewel velen Lean associëren met productie omgevingen, werken de principes hiervan in alle lagen van alle type organisaties. Dit kunnen fabrieken zijn, maar ook ziekenhuizen en dienstverlenende instellingen.

Voorbeelden van verspillingen zijn:

  • Onnodige bewerkingen of activiteiten
  • Onnodige bewegingen van materialen of mensen
  • Herstelwerkzaamheden of het leveren van defecte producten en verkeerde diensten
  • Voorraden en overproductie
  • Wachten
  • Het niet benutten van talent en kennis (naar mijn mening is dit één van de belangrijkste punten)

Het doel is het vinden van deze verspillingen en het voorgoed elimineren hiervan.

Door het op de juiste manier toepassen van Lean tools en technieken, kunnen de volgende voordelen behaald worden:

  • Gereduceerde doorlooptijden
  • Hogere productie met dezelfde middelen
  • Hogere kwaliteit van producten en diensten
  • Gereduceerde voorraden

De waarde van de geleverde producten en diensten neemt daardoor toe, terwijl de kosten voor het voorbrengen hiervan worden verlaagd.

Dit klinkt elke manager natuurlijk als muziek in de oren. Maar het is niet gemakkelijk om Lean principes op een constructieve wijze te implementeren. Het vereist dat iedereen in de organisatie vaardigheden ontwikkelt voor het zien van verspillingen. Daarnaast vraagt het om een lange termijnvisie voor de organisatie of de afdeling.

Zie jij signalen voor verspilling in jouw organisatie of in de processen waar jij dagelijks mee werkt? Misschien zie je ingevulde formulieren die telkens weer gecorrigeerd of aangevuld moeten worden. Misschien zie je collega’s wachten op nieuwe materialen of zoeken naar onderdelen. Als je wilt beginnen met Lean, dan is dit een goede plek om te starten.