Introduceren en inrichten van dagstart overleggen

 

Type organisatie

Producent van diagnostische katheters

Aanleiding

De assemblage van katheters vond in dit bedrijf al jaren in batches plaats. Als onderdeel van een Lean traject is de productie heringericht waarbij one-piece-flow is geïntroduceerd. Naast deze nieuwe manier van werken is ook de wens ontstaan om een gestandaardiseerde dagstart te ontwikkelen.

 

Aanpak

In overleg met de productieteams en het management zijn de belangrijkste KPI’s bepaald waar het team zelf invloed op heeft. Tijdens de dagstart worden in een paar minuten o.a. de bereikte snelheid, beschikbaarheid en kwaliteit binnen de leanlijn besproken. De inrichting van het dagstartbord ondersteunt zowel de visualisatie van de KPI’s als het gestructureerd zoeken naar verbeteringen voor gevonden procesproblemen. Elke deelnemer aan het overleg heeft een rol in de continu verbeter activiteiten.

 

Gebruikte tools en methodieken

Dagstartbord

VOC-CTQ-KPI
SIPOC

A3 templates (PDCA)

Ook de dagstart zelf is onderdeel van het continu verbeter programma. Een coach van Proces Optimisten observeert periodiek de dagstarten en geeft feedback aan de voorzitter en het team. Maandelijks worden potentiele verbeteringen besproken en voorbereid.

 

Gebruikte tools en methodieken

PDCA op overlegniveau

Coaching tijdens dagstart overleggen

 

Resultaat

De productieteams zijn nu in 5-10 minuten voorbereid om goed met de dienst te beginnen. Men weet wat de resultaten van de afgelopen 24 uur zijn en men kent de bijdrage van elke deelnemer in de verbeter activiteiten. Daarnaast verloopt elke dagstart nu op dezelfde manier. Dit is vooral een voordeel voor de medewerkers die op meerdere afdelingen werken. Zij weten nu hoe en waar ze de informatie kunnen krijgen en leveren die alle betrokkenen helpen bij het werken in de komende dienst.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Jan Sikkema. Hij vertelt u graag meer over onze werkwijze.

Jan Sikkema
Proces Optimist – LSS Black Belt

06 55 717 488
Contactformulier