<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/qfiu9khWLG8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Six Sigma: op een effectieve manier processen, diensten en producten verbeteren.

 

In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de elementen van Six Sigma.

Het is een methode om de effectiviteit en efficiëntie van processen, producten en diensten op een proactieve manier te verbeteren.

Daarbij speelt statistiek een belangrijke rol.

De term “Six Sigma” kan op verschillende manieren worden uitgelegd.

Six Sigma kan gezien worden als een:

  • Prestatie indicator
  • Methode

 

Prestatie indicator

Six Sigma refereert naar een kwaliteitsniveau dat bijna perfect genoemd kan worden. Het streeft naar een proces waarbij niet meer dan 3,4 fouten per miljoen mogelijkheden voorkomen. Sigma is een letter uit het Griekse alfabet. Hiermee wordt de standaarddeviatie van een proces aangeduid. Of te wel een eenheid voor variatie.
Een six sigma proces is zo stabiel dat de afstand van het gemiddelde tot de dichtstbijzijnde specificatie limiet minimaal 6 standaarddeviaties bedraagt. Het aantal fouten of defecten is hiermee niet meer dan 3,4 per miljoen, of te wel 0, 0 0 0 34%

 

Methode

De naam 6 Sigma doet wellicht vermoeden dat je met de methode altijd streeft naar het verbeteren van processen tot het 6 Sigma niveau. Of dit noodzakelijk is, hangt uiteraard van het soort proces en de omgeving af. Het geeft in elk geval aan dat dit niveau haalbaar is door het toepassen van de methode. Deze verbetermethode bestaat uit de volgende fases
Define, Measure, Analyse, Improve en Control Of te wel: Definieren, Meten, Analyseren, Verbeteren en Controleren. Het projectteam dat deze methode gebruikt, concentreert zich op het verbeteren van wat voor klanten en voor de organisatie belangrijk is.

 

Een voorbeeld waarin Six Sigma een waardevolle bijdrage kan leveren:

  • Stel je wilt thuis nog snel even je email verwerken voordat je vanmiddag naar een klant moet. Eenmaal achter de computer kom je erachter dat de internetverbinding niet werkt.
  • Je belt jouw internetprovider. De medewerker constateert dat zij de storing alleen kunnen laten oplossen door een monteur langs te sturen. Dit kan op zijn vroegst over 3 dagen tussen 8 en 5 uur.
  • 3 dagen later zit je te wachten op de monteur. De tijd tikt verder en het wordt 5 uur. Nog geen monteur gezien. Net als je wilt bellen met jouw internetprovider belt de monteur aan.
  • Zou het niet mooi zijn als het bedrijf had gezegd: we kunnen vanmiddag tussen 1 uur en half 2 bij u zijn. Het wordt middag en om 1 uur belt de monteur aan.

Wil je deze ideale situatie bereiken, dan biedt Six Sigma een uitkomst.

In een meer statistische benadering zorgt 6 Sigma voor het verbeteren van de kwaliteit en het reduceren van variatie.

Hoewel de aanpak vaak een projectmatig karakter heeft, biedt de methode ook een groot aantal tools en technieken voor het continu verbeteren van processen en diensten. Gecombineerd met de tools uit de Lean gereedschapskist, bieden Lean en Six Sigma volop kansen voor het structureel behalen van betere resultaten. Zowel voor de klant als voor de organisatie.